CListCtrl::GetTextColor

COLORREF GetTextColor ( ) stała;

Wartość zwracany

32-Bitowa wartość używana do określania kolorów RGB.

Uwagi

Pobiera kolor tekstu formantu widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetTextColor, CListCtrl::GetTextBkColor COLORREF

Index