CListCtrl::GetStringWidth

int GetStringWidth ( LPCTSTR lpsz ) stała;

Wartość zwracany

Szerokość w pikselach, ciąg wskazywanego przez lpsz.

Parametry

lpsz

Adres ciąg zakończony zerem, których szerokość jest ustalany.

Uwagi

Określa szerokość kolumny minimalne niezbędne do wyświetlenia wszystkich ciągu.

Zwrócone szerokość bierze się pod uwagę formantu bieżącą czcionką i marginesy kolumny, ale nie szerokość mała ikona.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetColumnWidth

Index