CListCtrl::GetSelectionMark

int GetSelectionMark);

Wartość zwracany

Znak wyboru od zera lub -1, jeśli istnieje brak znacznika wyboru.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_GetSelectionMark, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetSelectionMark

Index