CListCtrl::GetSelectedCount

UINT GetSelectedCount ( ) stała;

Wartość zwracany

Liczba zaznaczonych elementów na liście wyświetlania formantu.

Uwagi

Pobiera liczbę zaznaczonych elementów w formancie widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetItemCount, CListCtrl::GetItemCount

Index