CListCtrl::GetOrigin

BOOL GetOrigin ( LPPOINT lpPoint ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera. Jednakże jeśli formant jest w widoku raportu, wartość zwracany jest zawsze zero.

Parametry

lpPoint

Adres z struktury punkt , który odbiera pochodzenia widoku.

Uwagi

Pobiera bieżący widok pochodzenia dla formantu widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetItemPosition, CListCtrl::SetItemPosition

Index