CListCtrl::GetNumberOfWorkAreas

(UINT GetNumberOfWorkAreas) stała;

Wartość zwracany

Nie używane w tej chwili.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_GetNumberOfWorkAreas, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetWorkAreas

Index