CListCtrl::GetNextSelectedItem

int GetNextSelectedItem (POSITION&pos) stała;

Wartość zwracany

Indeks kolejnego elementu zaznaczonego formantu widoku listy.

Parametry

pos

Odwołanie do wartości pozycji zwróconej przez poprzednie wywołanie GetNextSelectedItem lub GetFirstSelectedItemPosition. Wartości są aktualizowane do następnej pozycji przez to połączenie.

Uwagi

Pobiera indeksu elementu listy, identyfikowane przez op, a następnie ustawia pos wartość pozycji . GetNextSelectedItem przodu iteracji pętli można używać po nawiązaniu początkowego położenia w wyniku wywołania GetFirstSelectedItemPosition.

Należy się upewnić, że wartość pozycji jest prawidłowa. Jeśli jest nieprawidłowy, następnie wersji debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation twierdzi.

Przykład

Poniższy przykładowy kod ilustruje użycie tej funkcji.

CListCtrl * pListCtrl = CListCtrl ** GetDlgItem(IDC_YOURLISTCONTROL);
ASSERT (pListCtrl! = NULL);

Pozycja pos = pList BT;GetFirstSelectedItemPosition();
Jeżeli (pos == NULL)
   TRACE0 ("wybrano żadnych elementów! \n");
Else
{
   podczas (OP)
   {
      int nItem = pList - > GetNextSelectedItem(pos);
      TRACE1 ("został wybrany element %d! \n", nItem);
      / / można było wprowadzać własne przetwarzania na nItem tutaj
   }
}

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList, CListCtrl::GetFirstSelectedItemPosition

Index