CListCtrl::GetNextItem

int GetNextItem ( int nItem, int nFlags ) stała;

Wartość zwracany

Indeks następny element w przypadku powodzenia, lub inaczej -1.

Parametry

nItem

Indeks elementu, aby rozpocząć wyszukiwanie z lub -1 w celu znalezienia pierwszego elementu, który odpowiada określonej flagi. Określony element, sam jest wyłączone z wyszukiwania.

nFlags

Geometryczne relacji żądanego elementu do określonego elementu i Państwo żądanego elementu. Geometryczne relacji może być jedną z tych wartości:

Państwo może być zerowa, lub może być jeden lub więcej z tych wartości:

Uwagi

Wyszukiwanie listy wyświetlania elementu zawierającego określonych właściwości i który posiada określoną relację z danym elementem.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetItem

Index