CListCtrl::GetItemState

UINT GetItemState ( int nItem, UINT nMask ) stała;

Wartość zwracany

Flagi stanu dla określonej listy wyświetlania elementu.

Parametry

nItem

Indeks elementu, którego Państwo ma być pobrana.

nMask

Maska określająca, które elementu członkowskiego flagi do zwrotu.

Uwagi

Pobiera stan elementu widoku listy.

Elementu członkowskiego jest określony przez Państwo Członkowskie z LVITEM struktury, jak opisano w zestawie SDK platformy. Po określeniu lub zmiany stanu elementu członkowskiego stateMask określa które Państwo bity chcesz zmienić.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetItemState, CListCtrl::GetItem

Index