CListCtrl::GetItemRect

BOOL GetItemRect ( int nItem, LPRECT lpRect, UINT nCode ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nItem

Indeks elementu, których pozycja ma być pobrana.

lpRect

Adres z struktury RECT , która odbiera prostokąta obwiedni.

nCode

Część elementu widoku listy, dla którego mają być pobierane prostokąta obwiedni. Może być jedną z tych wartości:

Uwagi

Pobiera prostokąta obwiedni dla całości lub części elementu w bieżącym widoku.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetItemPosition, CListCtrl::SetItemPosition, CListCtrl::GetOrigin

Index