CListCtrl::GetItemPosition

BOOL GetItemPosition ( int nItem, LPPOINT lpPoint ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nItem

Indeks elementu, których pozycja ma być pobrana.

lpPoint

Adres z struktury punkt , który odbiera położenie elementu w lewym górnym rogu, w widoku współrzędne.

Uwagi

Pobiera położenie elementu widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetItemPosition, CListCtrl::GetOrigin

Index