CListCtrl::GetItemCount

int GetItemCount ( );

Wartość zwracany

Liczba elementów na liście wyświetlania formantu.

Uwagi

Pobiera liczbę elementów w formancie widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetItemCount, CListCtrl::GetSelectedCount

Index