CListCtrl::GetItem

BOOL GetItem ( LVITEM * pItem ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

pItem

Wskaźnik do struktury LVITEM , odbierająca atrybuty elementu.

Uwagi

Pobiera niektóre lub wszystkie atrybuty elementu widoku listy.

Struktura LVITEM określa, czy uzyskuje atrybuty elementu widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetItem

Index