CListCtrl::GetImageList

CImageList * GetImageList ( int nImageList ) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik na liście obrazów używanych do rysowania elementów widoku listy.

Parametry

nImageList

Wartość określająca których listy obrazu, aby pobrać. Może być jedną z tych wartości:

Uwagi

Pobiera uchwyt z listy obrazów używane do rysowania elementów widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList, CListCtrl::SetImageList

Index