CListCtrl::GetHoverTime

(DWORD GetHoverTime) stała;

Wartość zwracany

Zwraca niezwłocznie, w milisekundach, które kursor myszy musi najechać kursorem nad elementem, przed jest zaznaczona. Jeśli wartość zwracana jest -1, to czas aktywowania jest domyślny czas aktywowania.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_GetHoverTime, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetHoverTime, CListCtrl::GetHotCursor

Index