CListCtrl::GetHotItem

int GetHotItem);

Wartość zwracany

Indeks bieżącego elementu gorąco formantu widoku listy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_GetHotItem, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Gorąco element jest definiowana jako włączone jest aktualnie zaznaczonego elementu, gdy gorąco śledzenia (i aktywowania zaznaczenia).

Jeśli śledzenie gorąco jest włączona, po zatrzymaniu nad elementu widoku listy, etykietę elementu jest automatycznie highlited bez użycia przycisku myszy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetHotCursor

Index