CListCtrl::GetHotCursor

HCURSOR GetHotCursor)

Wartość zwracany

Uchwyt do bieżącego zasobu gorąco kursora, używany przez formant widoku listy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_GetHotCursor, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Gorąco kursora, tylko widoczne podczas aktywowania zaznaczenia jest włączona, pojawia się, gdy kursor przechodzi przez dowolny element widoku listy. Aktywowania zaznaczenia jest włączone ustawienie LVS_EX_TRACKSELECT rozszerzone styl.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetHotCursor, CListCtrl::GetHotItem

Index