CListCtrl::GetHeaderCtrl

CHeaderCtrl * (GetHeaderCtrl);

Wartość zwracany

Wskaźnik do nagłówka formantu, używany przez formant widoku listy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_GetHeader, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHeaderCtrl

Index