CListCtrl::GetFirstSelectedItemPosition

(Pozycja GetFirstSelectedItemPosition) stała;

Wartość zwracany

Wartość pozycji , używany w iteracji lub obiektu kursor pobierania; NULL jeśli nie zaznaczono żadnych elementów.

Uwagi

Pobiera pozycję pierwszego elementu zaznaczonego formantu widoku listy.

Przykład

Poniższy przykładowy kod ilustruje użycie tej funkcji.

CListCtrl * pListCtrl = CListCtrl ** GetDlgItem(IDC_YOURLISTCONTROL);
ASSERT (pListCtrl! = NULL);

Pozycja pos = pList BT;GetFirstSelectedItemPosition();
Jeżeli (pos == NULL)
   TRACE0 ("wybrano żadnych elementów! \n");
Else
{
   podczas (OP)
   {
      int nItem = pList - > GetNextSelectedItem(pos);
      TRACE1 ("został wybrany element %d! \n", nItem);
      / / można było wprowadzać własne przetwarzania na nItem tutaj
   }
}

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CImageList, CListCtrl::Get&NextSelectedItem

Index