CListCtrl::GetExtendedStyle

DWORD GetExtendedStyle);

Wartość zwracany

Połączenie rozszerzonej stylów używanych przez listę wyświetlania kontroli. Dla opisowy wykaz tych rozszerzonych style, zobacz Extended style widoku listy tematów w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_GetExtendedListViewStyle, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetExtendedStyle

Index