CListCtrl::GetEditControl

CEdit * GetEditControl ( ) stała;

Wartość zwracany

W przypadku powodzenia, wskaźnik do obiektu CEdit , który jest używany do edytowania tekstu elementu; inny sposób NULL.

Uwagi

Pobiera uchwyt formancie edycyjnym, używany do edytowania tekstu elementu widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::EditLabel

Index