CListCtrl::GetCountPerPage

int GetCountPerPage ( ) stała;

Wartość zwracany

Liczba elementów, które można umieścić w pionie w widocznego obszaru formantu widoku listy w widoku Lista lub widok raportu.

Uwagi

Oblicza liczbę elementów, które można umieścić w pionie w widocznego obszaru formantu widoku listy w widoku Lista lub widok raportu.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetTopIndex

Index