CListCtrl::GetColumnWidth

int GetColumnWidth ( int nCol ) stała;

Wartość zwracany

Szerokość w pikselach, kolumna podana przez nCol.

Parametry

nCol

Określa indeks kolumny, których szerokość jest pobranie.

Uwagi

Pobiera szerokość kolumny w widoku raportu lub widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetColumnWidth, CListCtrl::GetColumn

Index