CListCtrl::GetColumn

BOOL GetColumn ( int nCol, LVCOLUMN * pColumn ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nCol

Indeks kolumny, którego atrybuty mają zostać pobrane.

pColumn

Adres z struktury LVCOLUMN , który określa informacje dotyczące pobierania i odbiera informacje o kolumnie. Członkowskie maski określa, która kolumna atrybuty do pobrania. Jeżeli członek maski określa wartość LVCF_TEXT , członka pszText musi zawierać adres buforu, który odbiera tekst elementu i Państwa cchTextMax należy określić rozmiar buforu.

Uwagi

Pobiera atrybuty kolumny formantu widoku listy.

Struktura LVCOLUMN zawiera informacje o kolumny w widoku raportu.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetColumn, CListCtrl::GetColumnWidth

Index