CListCtrl::GetCallbackMask

UINT GetCallbackMask ( ) stała;

Wartość zwracany

Maska wywołania zwrotnego formantu widoku listy.

Uwagi

Pobiera maski wywołania zwrotnego dla formantu widoku listy.

"Pozycja wywołania zwrotnego" jest element widoku listy, dla którego wniosek — zamiast kontroli — zapisuje tekst i/lub w ikonę. Mimo że formant widok listy można przechowywać te atrybuty dla Ciebie, może wystąpić potrzeba użycia elementów wywołania zwrotnego, jeżeli aplikacji już utrzymuje niektóre z tych informacji. Maska wywołania zwrotnego określa, które element Państwo bity są utrzymywane przez aplikację i odnosi się do całego formantu zamiast do określonego elementu. Maska wywołania zwrotnego jest zero domyślnie, co oznacza, że formant śledzi wszystkie stanów elementu. Jeśli aplikacja używa wywołania zwrotnego elementów lub określa maskę niezerową wywołania zwrotnego, musi istnieć możliwość dostarczenia atrybuty elementu widoku listy na żądanie.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetCallbackMask

Index