CListCtrl::GetBkImage

BOOL GetBkImage (LVBKIMAGE * plvbkImage ) stała;

Wartość zwracany

Zwraca wartość różną od zera, jeśli kończy się pomyślnie, lub w przeciwnym razie zero.

Parametry

plvbkImage

Wskaźnik do struktury LVBKIMAGE zawierający obraz w tle bieżącego widoku listy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_GetBkImage, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetBkImage

Index