CListCtrl::GetBkColor

COLORREF GetBkColor ( ) stała;

Wartość zwracany

32-Bitowa wartość używana do określania kolorów RGB.

Uwagi

Pobiera kolor tła formantu widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetBkColor COLORREF

Index