CListCtrl::FindItem

int FindItem ( LVFINDINFO * pFindInfo, int nStart = -1 ) stała;

Wartość zwracany

Indeks elementu, jeśli kończy się pomyślnie lub inaczej -1.

Parametry

pFindInfo

Wskaźnik LVFINDINFO struktury zawierające informacje o pozycji mają być wyszukiwane.

nStart

Indeks elementu, aby rozpocząć wyszukiwanie z lub -1, aby rozpocząć od początku. Element w nStart jest wyłączone z wyszukiwania, jeśli nStart nie jest równa -1.

Uwagi

Ta funkcja służy do wyszukiwania elementu widoku listy, posiadające określone cechy charakterystyczne.

Parametr pFindInfo punkty do struktury LVFINDINFO , który zawiera informacje używane do wyszukiwania dla elementu widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SortItems

Index