CListCtrl::EditLabel

CEdit * EditLabel ( int nItem );

Wartość zwracany

W przypadku powodzenia, wskaźnik do obiektu CEdit , który jest używany do edytowania tekstu elementu; inny sposób NULL.

Parametry

nItem

Indeks elementu widoku listy, który ma być edytowany.

Uwagi

Formant widok listy, który ma styl okna LVS_EDITLABELS umożliwia użytkownikowi edytowanie etykiety elementów w miejscu. Użytkownik rozpoczyna się edycji klikając etykietę elementu, który ma fokus.

Ta funkcja służy do rozpoczyna się w miejscu edycji elementu widoku listy określonego tekstu.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetEditControl

Index