CListCtrl::DrawItem

wirtualne nieważne DrawItem ( LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

Parametry

lpDrawItemStruct

Długie wskaźnika do struktury DRAWITEMSTRUCT , który zawiera informacje o typie rysunku wymagane.

Uwagi

Wywoływany przez ram, gdy wizualne aspekt rysowania przez właściciela wykaz zmian kontroli widoku. Członek itemAction DRAWITEMSTRUCT struktury definiuje rysunku akcję, która ma być wykonywana.

Domyślnie ta funkcja Państwa nie działają. Zastąpić tę funkcję Państwa do wdrożenia rysowanie obiektu CListCtrl rysowania przez właściciela.

Wniosek należy przywrócić wszystkie obiekty interfejsu (GDI) urządzenia grafiki, które wybranego kontekstu wyświetlania dostarczonych w lpDrawItemStruct , zanim ta funkcja Członkowskim kończy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::OnDrawItem

Index