CListCtrl::CreateDragImage

CImageList * CreateDragImage ( int nItem, LPPOINT lpPoint );

Wartość zwracany

Wskaźnik przeciągania listy obrazów w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

nItem

Indeks elementu, którego przeciągania obrazu listy ma być tworzony.

lpPoint

Adres z struktury punkt , który odbiera położenie początkowe lewym górnym rogu obrazu, mając na uwadze współrzędne.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do tworzenia listy obrazów przeciągnij element określony przez nItem. Obiekt CImageList jest stały i usuń go po zakończeniu. Na przykład:

CIm&ageList * pImageList = MyListCtrl.CreateDragImage (nItem, amp; punkt);
   ...
   ...
   usuwanie pImageList

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList, CListCtrl::GetImageList

Index