CListCtrl::Arrange

BOOL Rozmieść ( UINT nCode );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nCode

Określa wyrównanie elementów. Może być jedna z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do położenia elementów w widoku ikony, tak aby je wyrównać na siatce. Parametr nCode określa styl wyrównanie.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::EnsureVisible

Index