CListCtrl::ApproximateViewRect

CSize ApproximateViewRect (CSize sz = CSize (-1, -1), int iCount = -1) stała;

Wartość zwracany

Obiekt CSize , który zawiera przybliżony szerokość i wysokość niezbędne do wyświetlania elementów, w pikselach.

Parametry

sz

Proponowane wymiary kontroli, w pikselach. Jeśli wymiary nie są określone, ramy wykorzystuje bieżące wartości szerokości lub wysokości kontroli.

iCount

Liczba elementów do wyświetlania w formancie. Jeśli ten parametr jest równy -1, ramach aktualnie używa całkowitą liczbę elementów w formancie.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_ApproximateViewRect, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetViewRect

Index