CListBox::SetTopIndex

int SetTopIndex ( int nIndex );

Wartość zwracany

0, Jeśli kończy się pomyślnie, lub LB_ERR jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nIndex

Określa indeksu elementu pola listy.

Uwagi

Zapewnia, że element określonego pola listy jest widoczna.

System przewija pole listy, aż do pozycji określonej przez nIndex pojawia się u góry pola listy albo osiągnięto w zakresie maksymalnej przewijania.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::GetTopIndex, LB_SETTOPINDEX

Index