CListBox::SetSel

int SetSel ( int nIndex, BOOL bWybierz = TRUE );

Wartość zwracany

LB_ERR jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nIndex

Zawiera indeksu ciągu mają zostać ustalone. Jeśli –1, zaznaczenie jest dodane lub usunięte z wszystkie ciągi, w zależności od wartości bWybierz.

bWybierz

Określa, jak ustawić zaznaczenie. Jeśli bWybierz ma wartość TRUE, ciąg jest zaznaczone i wyróżnione; Jeśli Fałsz, podświetlenie zostanie usunięty i ciąg nie jest zaznaczone. Określony ciąg jest zaznaczone i podświetlona domyślnie.

Uwagi

Wybierze ciąg w polu listy wielokrotnego wyboru.

Ta funkcja Państwa tylko z pola listy wielokrotnego wyboru.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::GetSel, LB_SETSEL

Index