CListBox::SetLocale

Identyfikator LCID SetLocale ( LCID nNewLocale );

Wartość zwracany

Poprzedniej wartości identyfikatora (LCID) ustawienia regionalne dla tego pola listy.

Parametry

nNewLocale

Nowa wartość identyfikatora (LCID) regionalne ustawić dla pola listy.

Uwagi

Określa identyfikator ustawień regionalnych dla tego pola listy. Jeśli SetLocale nie jest wywoływana, domyślne ustawienia regionalne są uzyskiwane z systemu. To domyślne ustawienia regionalne systemu mogą być modyfikowane za pomocą panelu sterowania aplikacji regionalne (lub międzynarodowych).

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListBox::GetLocale

Index