CListBox::SetItemDataPtr

int SetItemDataPtr ( int nIndex, void * pData );

Wartość zwracany

LB_ERR jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nIndex

Określa indeksu elementu.

pData

Określa wskaźnik skojarzonego z elementem.

Uwagi

Ustawia wartość 32-bitowe, skojarzone z określonego elementu w polu listy jest określony wskaźnik (void *). Ten wskaźnik pozostaje ważna dla życia pole listy, nawet względnej pozycji elementu w polu listy może zmienić elementy są dodawane lub usuwane. W związku z tym indeks elementu w polu można zmienić, ale kursor pozostaje wiarygodne.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::SetItemData, CListBox::GetItemData, CListBox::GetItemDataPtr, LB_SETITEMDATA

Index