CListBox::SetItemData

int SetItemData ( int nIndex, DWORD dwItemData );

Wartość zwracany

LB_ERR jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nIndex

Określa indeksu elementu.

dwItemData

Określa wartość, która ma zostać skojarzona z towarem.

Uwagi

Ustawia wartość 32-bitowego związanego z określonego elementu w polu listy.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListBox::SetItemDataPtr, CListBox::GetItemData, LB_SETITEMDATA

Index