CListBox::SetHorizontalExtent

nieważne SetHorizontalExtent ( int cxExtent );

Parametry

cxExtent

Określa liczbę pikseli, które pola listy może być przewijana poziomo.

Uwagi

Ustawia szerokość w pikselach, przez które pola listy może być przewijana poziomo. Jeśli rozmiar pola listy jest mniejsza od tej wartości, pasek przewijania poziomego poziomo przewinie pozycje w polu listy. Jeśli pole listy jest za duże lub większe niż ta wartość, pasek przewijania poziomego jest ukryty.

Aby odpowiedzieć &na wezwanie do SetHorizontalExtent, w polu listy muszą zostały zdefiniowane z WS_HSCROLL style.nbsp;

Ta funkcja Państwa nie jest przydatne dla pola listy wielokolumnowym. Dla pola listy wielokolumnowego wywołania funkcji członek SetColumnWidth.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::GetHorizontalExtent, CListBox::SetColumnWidth, LB_SETHORIZONTALEXTENT

Index