CListBox::SetCurSel

int SetCurSel ( int nSelect );

Wartość zwracany

LB_ERR jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nSelect

Określa indeks od zera ciąg, który ma być zaznaczony. Jeśli nSelect jest –1, pole listy jest ustawiona na nie zaznaczania.

Uwagi

Wybierze ciąg i przesuwa ją w widoku, w razie potrzeby. Gdy nowy ciąg znaków jest zaznaczone, pole listy Usuwa wyróżnienie z poprzednio wybranego ciągu.

Użyj tej funkcji członek tylko z pola listy z pojedynczym wyborem. Nie można ustawić lub usunąć zaznaczenie pola listy wielokrotnego wyboru.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; LB_SETCURSEL, CListBox::GetCurSel

Index