CListBox::SetColumnWidth

nieważne SetColumnWidth ( int cxWidth );

Parametry

cxWidth

Określa szerokość w pikselach wszystkie kolumny.

Uwagi

Ustawia szerokość w pikselach wszystkie kolumny w wielokolumnowym listy .nbsp pole (utworzonej przy użyciu stylu LBS_MULTICOLUM&N );

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; LB_SETCOLUMNWIDTH

Index