CListBox::SetAnchorIndex

nieważne SetAnchorIndex ( int nIndex );

Parametry

nIndex

Określa indeksu elementu pola listy, który będzie kotwica.

Uwagi

Ustawia kotwica w pole listy wielokrotnego wyboru, aby rozpocząć zaznaczania rozszerzonego. W polu listy wielokrotnego wyboru element kontrolny jest pierwszy lub ostatni element w bloku ciągłe zaznaczone elementy.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListBox::GetAnchorIndex

Index