CListBox::GetTopIndex

int GetTopIndex ( ) Stała;

Wartość zwracany

Indeksu pierwszego elementu widoczne w polu listy, jeśli kończy się pomyślnie, LB_ERR inaczej.

Uwagi

Pobiera od zera indeks pierwszego elementu widoczne w polu listy. Początkowo pozycja 0 jest na szczycie polu listy, ale jeśli pole listy jest przewijane, inny element może być u góry.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::SetTopIndex, LB_GETTOPINDEX

Index