CListBox::GetTextLen

int GetTextLen ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

Długooć ciągu w bajtach, z wyłączeniem kończącego znaku null. Jeśli nIndex nie określono nieprawidłowy indeks, wartość zwracany jest LB_ERR.

Parametry

nIndex

Określa indeksu ciągu.

Uwagi

Pobiera długość ciągu w elemencie pole listy.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::GetText, LB_GETTEXTLEN

Index