CListBox::GetText

int GetText ( int nIndex, LPTSTR lpszBuffer ) Stała;

niew&ażne GetText ( int nIndex, CStringamp; rString ) const;

Wartość zwracany

Długość (w bajtach) ciąg, z wyłączeniem kończącego znaku null. Jeśli nIndex nie określono nieprawidłowy indeks, wartość zwracany jest LB_ERR.

Parametry

nIndex

Określa indeks od zera ciąg, który ma zostać pobrana.

lpszBuffer

Punkty do buforu, który odbiera ciąg. Bufor muszą mieć wystarczająco miejsca do ciągu i kończącego znaku null. Można ustalić wielkość ciąg z wyprzedzeniem, wywołując funkcję Państwa GetTextLen.

rString

Odwołanie do obiektu CString.

Uwagi

Pobiera ciąg z polem listy. Drugi formularz tej funkcji członek wypełnienia obiektu CString z tekstem ciąg.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::GetTextLen, LB_GETTEXT

Index