CListBox::GetSelItems

int GetSelItems ( int nMaxItems, LPINT rgIndex ) Stała;

Wartość zwracany

Rzeczywista liczba elementów umieszczonych w buforze. Jeśli pole listy jest pole listy z pojedynczym wyborem, wartość zwracany jest LB_ERR.

Parametry

nMaxItems

Określa maksymalną liczbę wybranych elementów, których numery mają być umieszczone w buforze.

rgIndex

Określa długich wskaźnik do buforu, wystarczająco duże, aby liczby całkowite określonej przez nMaxItems.

Uwagi

Wypełnia buforu tablica liczb całkowitych, która określa numery wybranych elementów w polu listy wielokrotnego wyboru.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; LB_GETSELITEMS

Index