CListBox::GetSelCount

int GetSelCount ( ) Stała;

Wartość zwracany

Liczba wybranych elementów w polu listy. Jeśli pole listy jest pole listy z pojedynczym wyborem, wartość zwracany jest LB_ERR.

Uwagi

Pobiera całkowitą liczbę zaznaczonych elementów w polu listy wielokrotnego wyboru.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::SetSel, LB_GETSELCOUNT

Index