CListBox::GetSel

int GetSel ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

Liczba dodatnia zaznaczenie określonego elementu; w przeciwnym wypadku jest 0. Wartość zwracany jest LB_ERR , jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nIndex

Określa indeksu elementu.

Uwagi

Pobiera stan zaznaczenia elementu. Ta funkcja Członkowskie współpracuje z obu polach list singel i wielokrotnego wyboru.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; LB_GETSEL, CListBox::SetSel

Index