CListBox::GetLocale

Identyfikator LCID GetLocale ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość identyfikatora (LCID) ustawienia regionalne dla ciągów znaków w polu listy.

Uwagi

Pobiera ustawienia regionalne, używany przez pole listy. Ustawienia regionalne jest używany, na przykład, aby określić kolejność sortowania ciągi znaków w polu posortowanej listy.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::SetLocale, :: GetStringTypeW, :: GetSystemDefaultLCID, :: GetUserDefaultLCID

Index