CListBox::GetItemRect

int GetItemRect ( int nIndex, LPRECT lpRect ) Stała;

Wartość zwracany

LB_ERR jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nIndex

Określa indeksu elementu.

lpRect

Określa długich wskaźnik RECT tructure, odbierająca współrzędne Klient pole listy pozycji.

Uwagi

Pobiera wymiary prostokąta tego elementu granice pole listy, jak aktualnie wyświetlanym w oknie pole listy.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; LB_GETITEMRECT

Index